Pastoral Mektubu

2018-2021 üç yıllık dönem için Episkopos Mons. Paolo’nun Pastoral Mektubu